Turun Baptistiseurakunta on perustettu vuonna 1887 ja on jatkanut toimintaansa keskeytyksettä.

Seurakunnan tehtävänä on pitää esillä Jumalan Sanaa, Raamattua.
Sanan julistus on osa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ”menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.”

Ilman Jeesuksen tuntemista ihminen elää syntielämää ilman iankaikkisen elämän toivoa. Siksi Jumala lähetti maailmaan ainoan rakkaan Poikansa, Jeesuksen Kristuksen. Hän sovitti jokaisen ihmisen Jumalan kanssa antamalla oman henkensä meidän syntiemme lunnaiksi. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja osoitti siten hyväksyvänsä Jeesuksen uhrin. Niinpä jokaisella, joka häneen uskoo, on iankaikkinen elämä. (Joh. 3:16)

Evankeliumin julistamisen rinnalla on Raamattuun perustuva opetus  välttämätöntä kristityn kasvamiselle Jumalan ja Hänen pelastussuunnitelmansa tuntemisessa. Seurakunnan tehtävänä on vahvistaa ja virkistää seurakuntalaisten hengellistä elämää yksilöinä ja yhteisön jäseninä myös elämän arjessa. Se ottaa huomioon, että ihminen on Jumalan luoma kokonaisuus, jossa on henki, sielu ja ruumis.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi järjestämme seurakunnassa erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Turun Baptistiseurakunta kuuluu itsenäisenä seurakuntana Suomen Baptistikirkkoon (SBK). Saat lisätietoa baptismista kirkkokunnan kotisivuilta www.baptisti.fi

Seurakunnan jäseneksi haluavalta edellytetään henkilökohtaista uskonratkaisua ja sen tunnustamista sekä uskovien upotuskastetta.  Kaste on voinut tapahtua tässä seurakunnassa tai muussa kristillisessä yhteisössä.