15.5.2022 Pyhäpäivän kokous

Johto: Heikki Järvi,
todistus: Eveliina Kivelä,
puhe: Juho Kivelä,
musiikki: Toivon ääni

Lähetä kommentti